RKFÚ + kostol Trenčín – kultúrna pamiatka
Rímsko-katolícky kostol Dvory nad Žitavou
Dom smútku – Lehota nad Rimavicou
Rímsko-katolícky kostol Haligovce
Rímsko-katolícky úrad Č. Kľačany
RKC fara Žabokreky n/Nitrou
Reformovaný kostol Stráňany