Domov sociálnych služieb, Štefánikova 51, Zvolen
Domov dôchodcov Detva Dom smútku – Lehota nad Rimavicou
Uhrovecké múzeum, kultúrna pamiatka, Dom kultúry Hôrky