Súkromné objekty

Galériu priebežne aktualizujeme. Kliknutím na fotografiu si ju otvoríte v kvalitnejšom rozlíšení. Injektáž- RD v okrese Ilava Injektáž- RD v […]

Podnikateľské objekty

Rekreačný objekt Banská Štiavnica Materská škola v okrese Bratislava, injektáž v interiéri aj v exteriéri Materská škola v okrese Námestovo, […]

Sakrálne objekty

RKFÚ + kostol Trenčín – kultúrna pamiatka Rímsko-katolícky kostol Dvory nad Žitavou Dom smútku – Lehota nad Rimavicou Rímsko-katolícky kostol […]