Domy

Domov sociálnych služieb, Štefánikova 51, Zvolen Domov dôchodcov Detva Dom smútku – Lehota nad Rimavicou Uhrovecké múzeum, kultúrna pamiatka, Dom […]

Podnikateľské objekty

MVDr. Šustek Miroslav, Veterinárna ambulancia, Krásno nad Kysucou APP Lozorno – automobilový park, investor: ZIPP, s .r.o., Bratislava Športovo – […]

Sakrálne objekty

RKFÚ + kostol Trenčín – kultúrna pamiatka Rímsko-katolícky kostol Dvory nad Žitavou Dom smútku – Lehota nad Rimavicou Rímsko-katolícky kostol […]