Podľa konštrukčného zloženia môžu byť: impregnačné, cielené, rubové

Plošná impregnačná mikroinjektáž sa používa hlavne v suterénoch objektov v zastavaných mestských častiach, kedy murivo vykazuje poškodenie vplyvom bočne vnikajúcej  zemnej vlhkosti. Využitie je aj pri spevňovaní zoslabených betónových a kamenných konštrukcií. Vrty o priemere 10 mm v počte 24 ks/m2 sa prevádzajú do hĺbky 5/6 hrúbky muriva. Po uzatvorení vytvorených komôr sa tlakovým čerpadlom vtlačí potrebná dávka polyuretánovej živice, ktorá za prítomnosti vody vypĺňa štruktúru materiálu hydroizolačnou hmotou.  Prienik látky je do mitrotrhlín pod 0,1mm.

Cielená injektáž sa používa na obnovu funkčnosti pôvodnej vertikálnej izolácie pri zhotovení nosných konštrukcií v podzemí do tzv. izolačnej vane. Vrty sú v tomto prípade vedené až tesne k pôvodnej izolácii. Počet vrtov pri cielenej je obyčajne 16/m².

Rubová injektáž sa prevádza na podzemných obvodových konštrukciách bez pôvodných vonkajších izolačných prvkov s priamym stykom s terénom. Murivo sa plošne celé prevŕta v rastri 24 vrtov na 1m². Ako aplikačné látky sa používajú hydroizolačné polyuretánové gély s nízkou viskozitou, ktoré na rubovej strane gravitačne stekajú  a vytvárajú pružnú hydroizolačnú membránu.