Firma P. B. San, spol. s r o. je realizačne – obchodná firma zaoberajúca sa realizáciou opráv porúch stavieb špeciálnymi stavebnými technológiami a predajom špeciálnych stavebných materiálov, nástrojov a strojov.

Naše služby ponúkame firmám – organizáciám, ktoré nedisponujú špeciálnym vybavením a školenými zamestnancami v odbore špeciálnych prác, ako aj súkromným investorom – občanom pri riešení porúch rodinných domov a súkromných objektov. Táto firma vznikla ako logické vyústenie viac ako 22 ročnej praxe jedného z jej zakladateľov v oblasti špeciálnych stavebných technológií. Pri realizácií opráv významných vodohospodárskych, priemyselných a energetických komplexov sme získali značné skúsenosti s prevádzaním špeciálnych stavebných prác a našu kompetentnosť dokladajú aj zdokumentované úspešné realizácie, ktoré je možné vidieť na našich stránkach. Naša firma a jej zamestnanci sú držiteľmi množstva osvedčení a certifikátov od renomovaných dodávateľov – výrobcov špeciálnych stavebných materiálov. Sme taktiež držiteľom „Certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001:2008″.