Pre opravu priesakov stykov a trhlín betónových konštrukcií používame pre tento účel vyvinuté polyuretánové živice s vysokou priľnavosťou a podľa potreby aj pružnosťou.