Drátkobetónové podlahy s rôznymi formami úpravy povrchov po ich zhotovení sa režú na vhodné sekčné panely. Nakoľko ohybová únosnosť týchto segmentov nemá vlastnosti obojstranne vystuženej dosky, ale v rade aplikácií svojimi parametrami vyhovuje.

V časovom horizonte, hlavne na komunikačných trasách, nastáva aj keď malým priehybom postupné nerovnomerné utláčanie podložia. Opakovaným pohybom podlahových dosiek sa priehyb zväčšuje, až výkyv príde do kritickej hodnoty vplyvom zmeny rozloženia únosnosti položia a doska sa zlomí. Divoká tvorba celo profilovej trhliny je predmetom následnej reklamácie a hľadania zodpovednosti za tento stav. Aj pri normovom dodržaní všetkých požadovaných kvalitatívnych úkonov zhotovenia skladby podlahy sa tomuto javu ťažko predchádza.

OPRAVY PODLOŽIA BETÓNOVÝCH PODLÁH MIKROINJEKTÁŽOU.
ZAMEDZENIE LÁMANIU DRÁTKOBETÓNOVÝCH SEKCIÍ.

Pre opravu a vyplnenie tvorených kavérn medzi telesom betónovej podlahy a hutneného podložia používame rýchlo reagujúce polyuretánové živice, ktoré po ukončení procesu polyadície ostávajú v trvalej pevnostnej charakteristike. Ich výhoda je v možnosti dopravy na danú lokalitu cez veľmi tenké prietočné profily s použitím vyšších tlakov, ako napr. pri injektovaní cementovým mliekom. Ďalšou výhodou používaných živíc sú ich uzatvorené štruktúry pre vsakovanie vody, čím obnovujú funkčnosť hydroizolácie pod betónom. Rozpad týchto látok prekonáva hranice 60 rokov, takže prevedené opatrenie má dlhodobý charakter. Používané aplikačné látky spĺňajú požiadavky na vlastnosti polyuretánových živíc podľa STN EN 1504-5. Používané látky sú ekologicky nezávadné, aj pre styk s pitnou vodou. Aplikáciu prevádzame pomocou mikroinjektážnej techniky. Realizácia je rýchly pracovný proces umožňujúci obnovenie prevádzky po oprave do 24 hodín bez ďalšieho obmedzenia.