Meranie sa prevádza prístrojom Ohaus MB25, vyvŕta sa vzorka muriva, prístroj si ju odváži, vysuší, znovu odváži a vyhodnotí percentuálnu vlhkosť.

Zistenie obsahu vody v materiáloch muriva, resp. betónu prevádzame pri orientačných meraniach dotykovými prístrojmi od firmy GANN vyrobených pre tento účel. Konkrétne vizuálne zistenie pri diagnostike nám pomáhajú rôzne typy boroskopov. Tieto prístroje umožňujú priamo na stavbe za prítomnosti zadávateľa prevádzať najpresnejšie merania hmotnostného obsahu vody v materiáloch.