AQUAIZOLING SLOVAKIA s.r.o.

! OD JÚNA 2023 SÍDLIME V NOVÝCH PRIESTOROCH!

Kúpeľná 562/17, 972 01 Bojnice
IČO: 50 519 603
DIČ: 2120355578
IČ DPH: SK2120355578
Bankové spojenie: VÚB BANKA, a.s.
IBAN SK73 0200 0000 0037 3043 0356
SWIFT SUBASKBX
Spoločnosť je zapísaná
v obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín v odd.:
Sro, vl. č. 33669/R

Obhliadky :
0904 515 100
info@aquaizoling.sk

Konzultácie:
Ing. Vladimír Gubien
0911 980 096
gubien@aquaizoling.sk

Cenové ponuky:
046 /543 80 10
046 /543 80 11
info@aquaizoling.sk

Facebook

Instagram