AQUAIZOLING SLOVAKIA s.r.o.
Tenisová 11, 971 01 Prievidza
IČO: 50 519 603
DIČ: 2120355578
IČ DPH: SK2120355578
Bankové spojenie: VÚB BANKA, a.s.
IBAN SK7302000000003730430356
SWIFT SUBASKBX
Spoločnosť je zapísaná
v obchodnom registri
Okresného súdu Trenčín v odd.:
Sro, vl. č. 33669/R

Obhliadky zdarma:
0904 515 100
info@aquaizoling.sk

Konzultácie:
Ing. Vladimír Gubien
0911 980 096
gubien@aquaizoling.sk

Cenové ponuky:
046 543 80 10
046 543 80 11
info@aquaizoling.sk

Facebook

Instagram