Použitie tohto typu injektáže si vyžadujú murivá od 600 do 1000 mm. Vŕtané otvory sa prevádzajú v dvoch radoch s počtom 16 vrtov na bežný meter. Pre murivá od 1000 do 2000 mm je potrebné previesť obojstrannú dvojradovú injektáž z dôvodu rovnomernosti vpravenie aplikačných látok do injektovanej konštrukcie. Popis následného tlakového vpravenia je ako u jednoradovej injektáže.