ADCOS NV alebo Advanced Construction Systems je belgický systém pre chemikálie a špeciality, používaný v stavebníctve, ropnom a plynárenskom priemysle, baníctve a iných odvetviach. Dodávame systémy kvality spolu s aplikačným know-how prostredníctvom medzinárodnej platformy špecializovaných aplikačných spoločností a predajcov s pridanou hodnotou ako v ADCOS, tak aj v súkromnom merítku (OEM).